Cochingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności i kompetencje podwładnych. - Ryszard Szostak - coachpl.com

Awesome Image

Cochingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności i kompetencje podwładnych.

Cele szkolenia:

  • wzmocnienie procesu świadomego zarządzania zespołem, zróżnicowanym pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz różnej motywacji do danych zadań/celów.
  • zwiększanie efektywności biznesowej w zarządzaniu zespołem,
  • budowanie spójnych postaw w zarządzaniu zespołami w organizacji.

 

Nabywane umiejętności/ wiedza:

  • umiejętności analizowania mocnych stron i obszarów do rozwoju;
  • umiejętność udzielania dydaktycznej informacji zwrotnej;
  • umiejętność angażowania pracowników do rozwoju własnego.
Awesome Image