DISC D3

DISC 3

Jestem certyfikowanym konsultantem DISC D3 i w swojej pracy używam DISC D3 jako narzędzia do wspierania procesów szkoleniowo – rozwojowych. Badania te rekomenduję jako wsparcie przy indywidualnych procesach coachingowo – rozwojowych oraz dla szefów, którzy chcą świadomie budować swoje zespoły i wykorzystywać efektywniej ich potencjał.

D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

  • – W których obszarach tkwi Twój potencjał?
  • – Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?
  • – Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?
  • – Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?
  • – Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

DISC 3

D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie.

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (preferowane role zespołowe, wartości i postawy – wewnętrzne motywacje).