Indywidualne procesy coachingowo-rozwojowe - Ryszard Szostak - coachpl.com

Dla kogo

Menadżerów, chcących rozwijać swoje kompetencje zarządzania zespołem.

Osób, które przygotowują się do awansu i objęcia nowej roli zawodowej.

Osób, planujących realne zmiany w swoim życiu zawodowym.

Na co możesz liczyć

Pomoc

  • Pomoc w przekraczaniu indywidualnych ograniczeń, podnoszeniu jakości wykonywanej przez pracy. Wymiana informacji na temat atutów i rezerw w jego działaniu, wybór obszarów do zmiany, wypracowanie strategii działania na poziomie zachowań i konkretnych aktywności, planowanie wdrożenia go w realnej sytuacji zawodowej.

Tworzenie i budowanie standardów

  • Tworzenie i budowanie standardów swojej pracy odpowiadających „kulturze pracy” danej Firmy oraz wdrażanie ich w pracy indywidualnej.

Diagnoza

  • Diagnoza atutów i rezerw oraz przygotowywanie do działania ułatwiającego realizację jego strategii w sposób dający satysfakcję, oraz chroniący czas i nerwy obu stron.

Coaching

  • Coaching w moim rozumieniu to forma pracy proponowana tym, którzy chcą zwiększyć świadomość swoich mocnych i słabych stron, uwolnić i rozwinąć potencjał pozwalający bardziej świadomie i twórczo kształtować relacje zawodowe oraz świadomie przechodzić przez proces zmiany.