Badanie efektywności szkoleń - Ryszard Szostak - coachpl.com

Awesome Image

Badanie efektywności szkoleń

  • – czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń
  • – poziomy badania efektywności szkoleń
  • – przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń
  • – cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności
  • – ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności
  • – narzędzia pomiaru efektywności szkoleń
Awesome Image