Rozwój kompetencji menadżerskich zarządzania zespołem - Ryszard Szostak - coachpl.com

Awesome Image

Rozwój kompetencji menadżerskich zarządzania zespołem

Cele szkolenia:

  • rozwój najważniejszych kompetencji menadżerskich, takich jak: motywowanie, monitorowanie wyników, egzekwowanie, komunikowanie decyzji i oczekiwań, budowanie jednolitych reguł w zespole,
  • wymania doświadczeń i inspiracja w zakresie motywacji pracowników – najlepsze praktyki

 

Nabywane umiejętności/ wiedza:

  • poszerzenie narzędzi i sposobów do motywowania pracowników;
  • umiejętność egzekwowania ustaleń;
  • umiejętność komunikowania trudnych decyzji menadżerskich;
  • umiejętność wyznaczania reguł i zasad obowiązujących w zespole;
  • umiejętność prowadzenie rozmów o poziomie realizacji zadań i celów.
Awesome Image